Friday, December 30, 2011

सचिन ..

 
ब्रह्मा : कलियुगातली सगळी शतके संपली, चला जग बुडवायच्या तयारीला लागा .
विष्णू : थांब ये ब्रम्ह्या !!! तेंडुलकरचे महाशतक झाल्याशिवाय जगबुडी करायची नाय ...
 
 
---BinaryBandya™   

Thursday, December 22, 2011

नवे वर्ष... दारूच्या धुंदीत बुडवुन चंद्र
सिगारेटच्या धुरात फुंकून सूर्य
संगीताच्या तालावर थिरकणारे पाय
उजाडले तरी थकलेच नाय
त्यांना नवे काय अन जुने काय ?
वर्ष सरले? कळलेच नाय  

कॅलेंडर भिंतीवर
तारीख डोक्यावर
घड्याळ मानगुटीवर  
जुनी धुंदी उतरलीच नाय
नवे संकल्प? म्हणजे काय ?
तसेच दिवस
अन तशाच रात्री
नवे काय अन जुने काय ?
वर्ष सरले? कळलेच नाय


---BinaryBandya™    

Thursday, October 20, 2011

Personlized देव

व्यक्तिपरत्वे वेगळा देव,
जातीनुसार आगळा देव,
वेशीवर एक, अन गावात एक
गावकुसाबाहेरचा भोंगळा देव

आमचा तुमचा इतिहास एकच
तरीही माझा रंग आगळा
अन तुमचा रंग वेगळा 
आमचा आगळा पुतळा 
अन तुमचा वेगळा पुतळा

मीही मांडला इतिहासाचा बाजार
तुमच्यासारखाच, मला हवातसा
काही बेरजा अन काही वजाबाक्या
Personlized देव तयार हवातसा

---BinaryBandya™   

Saturday, August 20, 2011

आयुष्याची गणिते


सताड उघड्या डोळ्यांनी मी अंथरुणावर पडतो
अन दिवसाचा शिनवटा अंथरुणातच विरतो
मात्र उद्याची गणिते रात्री छतावर जागा शोधू लागतात
अन छतावर चिटकवलेल्या चांदण्या अंधुक होत जातात

चांदण्या साथीला असूनही मग मी भरकटतो
गणितांच्या जाळ्यात अलगद जाऊन अडकतो
एखादे सुटलेले गणित दुसऱ्याच गणितात अडकते
अन एक एक चांदणी छतावरून अलगद गळून पडते

शेवटी छतावर एखादीच चांदणी उरते
तेवढीच डोळ्यात घेऊन माझी रात्र सरते
बरं झालं छतावर मी सूर्य नाही चिटकवला
ह्या गणितांच्या ग्रहणात तोही असता अडकला

---BinaryBandya™   Friday, June 24, 2011

जगणे माझे

कधी रुसवा होतो माझाच माझ्या देवाशी
मग रंगते भांडण माझेच माझ्याशी
स्वतःला मग स्वतःच समजवायचे
हृदयावर ओरखड्यांचे गोंदण सजवायचे

रंगही माझेच अन ढंगही माझेच 
रुसणेही माझेच अन फसणेही माझेच
त्याला तर नसते घेणे कशाशीच ...
जगणेही माझेच अन मरणेही माझेच

---BinaryBandya™ 

Monday, June 6, 2011

भिजलेला सूर्य

उन्हाळाभर मानगुटीवर बसलेला सूर्य
चार महिने नको तेवढा तापला
कालच्या पावसासोबत मात्र 
विरघळत विरघळत मातीत मिसळला

इथेतिथे साचलेल्या पाण्यात मग,
पावसानंतर का होईना
पण लहान मुलांसारखाच चिंब भिजला

मावळतीला बुडता बुडता मग,
ढगांच्या दुलईत
लहान मुलांसारखाच निजला


नुकताच पाउस पडून गेला होता. बाहेर फेरफटका मारावा म्हणून थंड हवेत फिरायला आलो.
पण थोड्याच वेळात सूर्य महाराज ढगातून बाहेर येऊन दर्शन देऊ लागले.
बिचारा रस्त्यावर साठलेल्या पाण्याच्या डबक्यात स्वतःला बघत बसला होता.
वाटले मागची ४ महिने नुसता मानगुटीवर बसून होतास, घामाने भिजवत होतास.
आता बघ कसं तुझं अगदी पिल्लू झालंय यार ...
त्या पाण्यात उडी मारायचा मोह मी टाळलाच. अन मनातल्या मनात म्हटले
"खेळ बाबा  तुही पाण्यात , तुलाही कधी कधी लागतच असेल की तहान"


---BinaryBandya™ 

Monday, April 4, 2011

फसवणूक

लहानपणी परीक्षेसाठी ,
तरुणपणी  नोकरीसाठी ,
कधी जोडले मी हात  
तुझ्यासमोर प्रेमासाठी    

तुझं हे मात्र नेहमीचंच,
ऐकून न ऐकल्यासारखे करायचे 
अन स्वतःचे देवपण विसरायचे 

पण आज काहीच न मागता जाणार
देवा आज तुला मी फसवून जाणार


आताही ह्याच विचारात असशीलच 
"आज हा काय मागणार ?"
पण आज कालच्यापेक्षा वेगळा आहे
आज माझा माज जरा वेगळा आहे
तुझ्यासमोर झोळी नाही पसरणार 
देवा आज तुला मी फसवून जाणार 

कितीही बसुदे चटके मी सोसेन 
कोसळू दे आभाळ ते मी तोलेन
मंदिरात मी तेंव्हा येईनही
नमस्कार मी घालेनही 
पण  ...
काहीही न मागता मी परत जाणार  
तेंव्हासुद्धा देवा तुला मी फसवून जाणार 


Friday, April 1, 2011

माझा रंग निळा

कोणाचा भगवा,
कोणाचा हिरवा,
कोणाचा गडद निळा,
सध्या असे काहीच नाही
सगळ्या भारताचा रंग एकच
फक्त निळा ...


खरेच क्रिकेट रॉक्स..  ---BinaryBandya™ 

Thursday, February 17, 2011

तरीही लिहा..

कागद म्हणतो लिहा ,
लेखणी म्हणते लिहा,
दौतीतली शाई म्हणे
लिहा लिहा अन लिहा

काळजातल्या तक्रारी
फुंकर मागतात,
अंधारातले कोपरे 
उजेड मागतात,
मग,
लिहा लिहा अन लिहा

अवघडलेले शब्द
वाटा मागतात,
नेहमीच्या वाटा
बदल मागतात,
मग,
लिहा लिहा अन लिहा.


मन म्हणते मला सुचत नाही,
गाणे म्हणते तुला जमत नाही,
कोणी म्हणे ताल नाही,
कोणी म्हणे चाल नाही,
तरीही,
लिहा लिहा अन लिहा. 


---BinaryBandya™