Friday, December 30, 2011

सचिन ..

 
ब्रह्मा : कलियुगातली सगळी शतके संपली, चला जग बुडवायच्या तयारीला लागा .
विष्णू : थांब ये ब्रम्ह्या !!! तेंडुलकरचे महाशतक झाल्याशिवाय जगबुडी करायची नाय ...
 
 
---BinaryBandya™   

Thursday, December 22, 2011

नवे वर्ष... दारूच्या धुंदीत बुडवुन चंद्र
सिगारेटच्या धुरात फुंकून सूर्य
संगीताच्या तालावर थिरकणारे पाय
उजाडले तरी थकलेच नाय
त्यांना नवे काय अन जुने काय ?
वर्ष सरले? कळलेच नाय  

कॅलेंडर भिंतीवर
तारीख डोक्यावर
घड्याळ मानगुटीवर  
जुनी धुंदी उतरलीच नाय
नवे संकल्प? म्हणजे काय ?
तसेच दिवस
अन तशाच रात्री
नवे काय अन जुने काय ?
वर्ष सरले? कळलेच नाय


---BinaryBandya™