Tuesday, January 3, 2012

ह्रदयात एक झंकार दे


सुचतच नाही, काही शब्द उधार दे
गातच नाही मी, गाण्याची एक बहार दे


नको टांगुस जिवाला, होकारही राहु दे
लटक्या रागात, एक रुसलेला नकार दे

टेकवुन माझ्या छातीवर डोके, तू विसावा घे
अन तुझ्या सुगंधी श्वासाने ह्रदयात एक झंकार दे