Wednesday, October 28, 2009

कधी कधी...

कधी कधी तरसतो मी
कुठलीतरी धुन ऐकण्यासाठी

कधी कधी एकटाच बरळतो मी
जे नसतेच कुणाला कळण्यासाठी

कधी कधी मुद्दाम हरतो मी
तुला जिंकताना पाहण्यासाठी

कधी कधी एकटाच हसतो मी
जगापासुन लपवलेल्या कारणासाठी

कधी कधी लिहलेले खोडतो मी
तुझे नाव जगापासुन लपवण्यासाठी

कधी कधी वेड्यासारखा वागतो मी
शहाण्यापासुन दुर जाण्यासाठी

कधी कधी उगाच लिहतो मी
धावणार्‍या मनाला कागदावर बांधण्यासाठी


---Wednesday, October 7, 2009

अट्टहास


माझं जगणं शब्दात मांडायचा अट्टहास का ?
शब्दांच्या पलिकडचे वर्णन करायचा अट्टहास का ?

मात्रा,काना ह्यात न अडकता जगा मुक्तपणे
जिवण कवितेत कोंडायचा अट्टहास का ?

उगाच फुका कशाला मारता
स्वता:कडे नाही ते दाखवायचा अट्टहास का ?

एखाद्यावर निर्वाज्य , निर्मळ प्रेम करा
उगाच त्याच्यावर प्रेम लादायचा अट्टहास का ?

काही क्षण फक्त अनुभवायचे
क्षणांना छायाचित्रात बांधायचा अट्टहास का ?

घे ना डोळ्यांची भाषा समजुन
सगळं काही शब्दांत सांगायचा अट्टहास का ?

नवीन काहीच लिहीत नाही मी तरीही
जुन्याच शब्दांत नवीन काहीतरी शोधायचा अट्टहास का ?


---Thursday, October 1, 2009

येडा टिंब


एक अनुस्वार नाकातुन गाणारा
एक स्वल्पविराम मधेच थांबणारा

एक अर्धविराम अर्ध्यात थकलेला
अन पुर्णविराम रस्त्यात झोपलेला

अन मी एक येडा टिंब
बरेच काही सांगणारा
कधी मी अनुस्वार तर कधी पुर्णविराम,
तुम्ही द्याल तो अर्थ कागदावर सांडणारा


---