Wednesday, August 31, 2016

बाप्पाची मूर्ती

तसा मी दर वर्षीच येतो
पण वेगवेगळ्या रुपात,
वेगवेगळ्या रंगात,
वेगवेगळ्या आकारात. 

ह्यावर्षी सुद्धा
नवं रूप घेऊन आलो,
नवा रंग घेऊन आलो.

पण नेहमी काहीतरी चुकतेच,
मला कुणी घरी घेऊन जातच नाही.
मी कोणाला आवडतच नाही.

असं कसं मी सुंदर नाही?
की माझ्यात देवपणच नाही?
"निर्मात्यालाच" माहीत.  

निर्मात्या,
संपणार कधी रे हे जन्म-मरणाचे फेरे ?

-- कधीच न विकल्या जाणाऱ्या  बाप्पाच्या मूर्तीचे मनोगत