Friday, November 26, 2010

वेडेपणा

माझे एकटेपण अन माझा वेडेपणा
सोडले तर माझे असे काहीच नाही,
अन तू म्हणतेस वेडेपणा सोड
त्यापेक्षा जगायचे सोड म्हण ना..


---BinaryBandya™

Monday, November 22, 2010

मागच्या जन्मीचे मावळे

@जीवधन


प्रत्येक गडावर असा एखादा तरी मित्र भेटतोच ...
हा मित्र मला जीवधन गडावर भेटला .

गड चढताना, उतरताना ते तुम्हाला साथ करत असतात .

बहुतेक मागच्या जन्मीचे मावळे असावेत ..
राजांकडून वरदान मागून घेतले असावे त्यांनी "प्रत्येक जन्मात गडाची सेवा घडावी आमच्या हातून.."

@तोरणा


नशीबवान ते मावळे ...
ज्यांना राजे पहायला , त्यांच्या सहवासात राहायला मिळाले अन स्वराज्यासाठी लढायला मिळाले ...

---BinaryBandya™

Monday, November 1, 2010

वाट हरवलेल्या काही कविता

माझ्या वहीवरल्या 
अर्ध्यातच वाट हरवलेल्या काही कविता,
कधी कधी भांडण उकरून काढतात माझ्याशी ...


तुझ्यामुळेच आम्ही हरवलो,
आता कळत नाहीये...
जायचे कुठे  ? अन थांबायचे कुठे ?


त्यांची समजूत घालण्याकरता मग,
मी शोधतो अजून एखादी ओळ ..

अन त्यांना मुक्कामाला पोहोचावायाच्या नादात मात्र ,
मी स्वतःच हरवतो ...


---BinaryBandya™