Wednesday, August 25, 2010

पंढरी...

काल  विठूराया  म्हणाला  पंढरीला  विसरला  का ?
त्याला  म्हणालो " नाही  बाबा, आजकाल  आमची  पंढरी  तिकडे  रायगडावर भरते .."

---BinaryBandya™

Monday, August 9, 2010

माझी माणसं ...

मी माझ्याच माणासांना मला फसवायच्या संधी देतोय..

का अन कशासाठी ?

मला काहीतरी पडताळुन पहायचे आहे,
स्वतःला दुसऱ्याच्या नजरेतून बघायचे आहे.

शेवट काय असेल ह्याची भीती नाहीये आता !!
नाही नाही , तो शेवट नसेलच ..

ती असेल सुरवात,  नव्या नात्यांची ,
अन "मीच" मला नव्याने कळलेल्याची
काही जुनी नाती नव्याने समोर येतील ...
अन काही कायमची तोडली जातील ..

 एक सुख मात्र असेल ..
शेवटी अशी माणसं माझ्याजवळ राहतील
जी फक्त माझीच असतील..


---BinaryBandya™

Thursday, August 5, 2010

मावळतीला स्वत:साठी रंग शोधणारा ढग मी ..

पावसाळ्यात इंद्रधनुसवे रंगणारा पावसाचा  थेंब मी
अन कधी कधी सात रंगाशी नाते जोडणारा इंद्रधनू मी

माझ्या पंखांसाठी फुलांचा रंग वेचणारे फुलपाखरू मी
अन कधी रंगासाठी आसुसलेला रंगपेटीतला कुंचला मी

तुझ्या डोळ्यात माझ्या स्वप्नांसाठी रंग शोधणारा वेडा मी
अन कधी उन्हाळ्यात उन्हासवेच रंगणारा प्रियकर गुलमोहर मी

कधी पहाटेला सूर्यासवे भगव्यात रंगणारा शुक्रतारा मी
अन कधी मावळतीला स्वत:साठी रंग शोधणारा ढग मी

 ---BinaryBandya™