Friday, April 1, 2011

माझा रंग निळा

कोणाचा भगवा,
कोणाचा हिरवा,
कोणाचा गडद निळा,
सध्या असे काहीच नाही
सगळ्या भारताचा रंग एकच
फक्त निळा ...


खरेच क्रिकेट रॉक्स..  ---BinaryBandya™