Thursday, October 20, 2011

Personlized देव

व्यक्तिपरत्वे वेगळा देव,
जातीनुसार आगळा देव,
वेशीवर एक, अन गावात एक
गावकुसाबाहेरचा भोंगळा देव

आमचा तुमचा इतिहास एकच
तरीही माझा रंग आगळा
अन तुमचा रंग वेगळा 
आमचा आगळा पुतळा 
अन तुमचा वेगळा पुतळा

मीही मांडला इतिहासाचा बाजार
तुमच्यासारखाच, मला हवातसा
काही बेरजा अन काही वजाबाक्या
Personlized देव तयार हवातसा

---BinaryBandya™