Monday, August 9, 2010

माझी माणसं ...

मी माझ्याच माणासांना मला फसवायच्या संधी देतोय..

का अन कशासाठी ?

मला काहीतरी पडताळुन पहायचे आहे,
स्वतःला दुसऱ्याच्या नजरेतून बघायचे आहे.

शेवट काय असेल ह्याची भीती नाहीये आता !!
नाही नाही , तो शेवट नसेलच ..

ती असेल सुरवात,  नव्या नात्यांची ,
अन "मीच" मला नव्याने कळलेल्याची
काही जुनी नाती नव्याने समोर येतील ...
अन काही कायमची तोडली जातील ..

 एक सुख मात्र असेल ..
शेवटी अशी माणसं माझ्याजवळ राहतील
जी फक्त माझीच असतील..


---BinaryBandya™

8 comments:

Shriraj said...

Chaan ahe re! Mla faar avadli

Anagha said...

shevatach kadav khup saar saangun gela. Naahi ka?

Kirti said...

chaan aahe kavita

BinaryBandya™ said...

dhanyawad...

@Anagha Sahmat ahe ..

vaibhav_sadakal said...

छान आहे लिखाण सर्व काही मनातले.

Unknown said...

khup chan ahe, kas re suchat tula, agadi manatal sar kahi tujha shabdat milal...

प्रशांत said...

Chaan ahe re! Mla faar avadli
shevatach kadav khup saar saangun gela. Naahi ka?
chaan aahe kavita
छान आहे लिखाण सर्व काही मनातले
khup chan ahe, kas re suchat tula, agadi manatal sar kahi tujha shabdat milal...

vegal kaay bolu....amach sagalyanch man olakhanaar tu mankawadaa ahes...

comment mhnaun kay diu kiti bharbahrun lihu te kalat navat mhanun mag sagalyacnya ch comment copy past kelyat maaf kara sagalya sathi ahe hi maafi

Anuja Khaire said...

वा!....मला काहीतरी पडताळुन पहायचे आहे,
स्वतःला दुसऱ्याच्या नजरेतून बघायचे आहे.
.....वा! खूप सुरेख!!