Thursday, May 27, 2010

आधार

 माणसे शोधतात कशाचा ना कशाचा आधार ,
मन मोकळे करण्यासाठी, अश्रू  ढाळण्यासाठी... 

माणसेच शोधतात कारणं अन माणसेसुद्धा  
आपल्या पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी ...


अन माझ्यासारखे मात्र
शोधतात आडवळणाचे दोन चार शब्द,
कागदावर कोरायला ...

शोधतो हरवलेल्या, अन जराश्या क्लिष्ट कविता...
ज्या कवितांना कधीच यायचे नसते अशा माणसात,
कारणे अन आधार शोधणार्‍या अशा समाजात ...

5 comments:

इंद्रधनु™ said...

आधार. खरच आयुष्यातली फार महत्वाची गोष्ट आहे सगळ्यांसाठी.

Anuja Khaire said...

Very nice….Liked the very first line:
माणसे शोधतात कशाचा ना कशाचा आधार ,
मन मोकळे करण्यासाठी, अश्रू ढाळण्यासाठी...

Indli said...

Your blog is cool. To gain more visitors to your blog submit your posts at hi.indli.com

Anuja Khaire said...

माझ्यासारखे मात्र
शोधतात आडवळणाचे दोन चार शब्द,
कागदावर कोरायला ...

How amazing!!....It’s really very touchy….Great concept and great expression of it!!

PIN@LL said...

mastach.....