Friday, November 6, 2009

रस्तेच हरवले


गाव आहे तसाच आजही,
कुठे काय ओसाड झालय ?
पण माझ्या मनातले "ते गाव" हरवले आहे

माझे कट्टे, त्या टपर्‍या, आहे तिथेच, आहे तशाच
तो गोंधळ आहे तसाच , तो दंगा आहे तसाच
फक्त ते माझे "जुने मित्र" हरवले आहेत

तु जशी होतीस तशी आजही ,
तु बदलली नाहीसच...
फक्त तुझ्यातली "माझी परी" हरवली आहे

मी ही आहे तसाच आहे,
मी हरवलो नाहीच...
फक्त तुझ्याकडे येणारे माझे रस्तेच हरवले आहेत

---