Thursday, October 1, 2009

येडा टिंब


एक अनुस्वार नाकातुन गाणारा
एक स्वल्पविराम मधेच थांबणारा

एक अर्धविराम अर्ध्यात थकलेला
अन पुर्णविराम रस्त्यात झोपलेला

अन मी एक येडा टिंब
बरेच काही सांगणारा
कधी मी अनुस्वार तर कधी पुर्णविराम,
तुम्ही द्याल तो अर्थ कागदावर सांडणारा


---3 comments:

Yogesh said...

kaahi pan

bandopant, aapli level dewasen divas kharab hot chalali aahe !

BinaryBandya™ said...

"तुम्ही म्हणालं तसं"

क्रांति said...

chhan kalpana ahe.